Wednesday, 26 September 2012

De ExpORL gehoortest online en op TV in "Ook getest op mensen"

For English see below

De Digit Triplet test

De Digit Triplet test is een automatische spraak-in-ruis test, bedoeld voor de zelf-screening van het gehoor. Recent werden binnen onze onderzoeksgroep de Nederlandstalige en Franstalige versie van deze test ontwikkeld. Tijdens de test worden 27 reeksen van drie cijfers (triplets) in een spraakgewogen ruis aangeboden op verschillende signaal-ruisverhoudingen. Zo kan binnen de 3 minuten de spraakverstaandrempel van een persoon worden bepaald.

Een zeer recente studie door onze onderzoeksgroep toont nu ook aan dat deze (breedbandige) test zeer gevoelig is voor het detecteren van beginnend gehoorverlies in de hoge frequenties, met name rond 2, 3, 4 en 6 kHz. Dit maakt de test enorm geschikt voor het screenen van mensen die in lawaai tewerkgesteld zijn, of van jongeren die in hun vrije tijd langdurig en aan hoge niveaus van muziek worden blootgesteld.

Eind juni 2012 kwam de bus van het Eén-programma Ook getest op mensen naar Leuven, en werden 200 jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar aan onze Digit Triplet test onderworpen. Professor Desloovere en enkele audiologen van de dienst neus-, keel-, en oorziekten van het UZ Leuven hielpen ons bij het organiseren en interpreteren van de tests. De resultaten van deze groep jongvolwassenen zullen in de uitzending van 3 oktober worden besproken!

De online gehoortest

In samenwerking met Ook getest op mensen werd onze Digit Triplet test geïmplementeerd als online gehoortest. Hoewel we bij een online test weinig controle hebben over de omstandigheden waarin de test wordt uitgevoerd, verwachten we bij deze spraak-in-ruis test toch betrouwbare resultaten. Zo maakt het bijvoorbeeld niet uit op welk (absoluut) volume de test wordt afgespeeld, omdat dit de signaal-ruisverhouding niet beïnvloedt. Uiteraard mag het volume niet té laag of té hoog zijn. Daarnaast zullen (zachte) omgevingsgeluiden de test ook weinig verstoren, aangezien de testsignalen bovendrempelig zijn. Tot slot heeft ook de specifieke frequentierespons van de gebruikte hoofdtelefoon (of oortjes) weinig effect op de spraakverstaandrempel, aangezien een spraakgewogen ruis wordt gebruikt.


The Digit Triplet test

The Digit Triplet test is an automatic speech-in-noise test, developed for self-screening of a person’s hearing ability. Recently, the Dutch (Flemish) and French version of this test have been developed by our research group. During the test, 27 triplets are presented in a speech-shaped noise at different signal-to-noise ratios. Within 3 minutes, the person's speech reception threshold can be determined.

A very recent study by our research group now proves that this (broadband) test is highly sensitive to detect very mild high-frequency hearing losses (at 2, 3, 4, and 6 kHz). This makes the test highly suitable for screening of noise-exposed workers or young adults who are regularly exposed to high levels of music during leisure activities.

In June 2012, the bus of “Ook getest op mensen” – a program at the public broadcasting station Eén – came to Leuven to put 200 young adults, aged between 18 and 30 years, through our Digit Triplet test. Professor Desloovere and two audiologists of the department of ear, nose, and throat diseases of UZ Leuven helped us organizing and interpreting the tests. The results of this group of young adults will be presented in the program on Wednesday 3 October 2012.

The online hearing test

In cooperation with "Ook getest op mensen", the ExpORL Digit Triplet test was implemented as an online hearing test. Although there is not much control of the circumstances in which the online test is being executed, we do expect reliable results for this speech-in-noise test. First, the (absolute) volume at which the test is played back does not influence the signal-to-noise ratio. Of course, the volume shouldn't be too low or too high. Second, (soft) ambient sounds won't disturb the test, since all test signals are presented at a supra-threshold level. Third, the specific frequency response of the used headphones or earphones doesn't affect the speech reception threshold, due to the use of a speech-shaped noise.

No comments:

Post a Comment